FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę zapisać się do Programu Stałego Klienta Solar?

Do Programu Stałego Klienta Solar mogę zapisać się poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu Stałego Klienta Solar, dostępnego w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją lub w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski.

Jakie korzyści mogę uzyskać poprzez udział w Programie?

Dzięki zapisaniu się do Programu Stałego Klienta Solar mogę zbierać punkty za zakup towarów nieprzecenionych i nie objętych promocją, znajdujących się w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski. Za każdy wydany 1 złoty otrzymam 1 punkt. Rabat mogę uzyskać za jednorazowy zakup towarów o wartości 1000 złotych (1000 punktów) lub wyższej lub za skumulowane zakupy o wartości 1500 złotych (1500 punktów), dokonane na przestrzeni 6 miesięcy. Rabat mogę wykorzystać od kolejnych zakupów.
Będę również otrzymywać informacje o organizowanych przez firmę Solar akcjach promocyjnych.

W jaki sposób mogę uzyskać odpowiedzi w przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości?

W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, mogę skontaktować się z Działem Relacji z Klientem firmy Solar telefonicznie: 61 871 69 95 lub mailowo: kartasolar@solar-company.com.pl

W jakich sytuacjach niezbędne jest okazanie Karty Stałego Klienta Solar?

Okazanie w sklepach Karty niezbędne jest przy zamiarze realizacji Rabatu lub środków ze zwrotu.

 

 

W jaki sposób mogę sprawdzić liczbę zdobytych punktów i historię transakcji?

Liczbę zdobytych punktów i historię transakcji mogę sprawdzić w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją, w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski, za pośrednictwem kontaktu z Działem Relacji z Klientem firmy Solar lub poprzez zalogowanie się do internetowego panelu Klienta.

Jak należy postąpić w przypadku utraty Karty Stałego Klienta Solar? Co wówczas dzieje się ze zgromadzonymi punktami i Rabatami?

W przypadku utraty Karty, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie lub mailowo, za pośrednictwem Działu Relacji z Klientem firmy Solar lub w sklepach Solar. Po otrzymaniu powiadomienia, Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia. Zgromadzone punkty i Rabaty zostaną przeniesione na nową Kartę, przypisaną do Uczestnika.

Gdy podczas zakupu nie posiadam Karty Stałego Klienta Solar, jakie dane muszę podać przy dokonywaniu transakcji, aby zostały naliczone punkty?

W celu identyfikacji Uczestnika Programu nieposiadającego Karty, personel sklepu może zapytać mnie o następujące dane, podane w Formularzu przystąpienia do Programu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu.